Helpdesk Ultrabikes

Hallo, met Alex (helpdesk Ultrabikes) waarmee kan ik je helpen ?

Helpdesk Ultrabikes

Welkom in onze webstore!

Mijn winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

0

Klantenservice

 • Verzenden & bezorgen

  Al onze producten met een waarde van > € 100,-- worden aangetekend verzonden. De klant dient te ondertekenen bij ontvangst van de zending

 • Best-price garantie

  Nu kunt u zelf de prijs bepalen!!

  Wij garanderen u deze "best-price-garantie" op al onze powermeters. Andere artikelen in onze webshop zijn hiervan uitgesloten. Ergens anders goedkoper ? Bij ons krijgt u 1% extra korting.

  Voor de Best-price garantie zijn de navolgende voorwaarden van toepassing::

  • 1) Het concurrerend aanbod moet afkomstig zijn van een officiële winkel of internetwinkel gevestigd in Nederland, België of Duitsland.
  • 2) Het concurrerend aanbod dient actueel te zijn.
  • 3) Het concurrerend artikel dient leverbaar te zijn.
  • 4) Het concurrerende artikel en prijs dient alle bijkomende kosten te omvatten. (zoals verzendkosten)
  • 5) Het concurrerend aanbod dient van een zakelijke aanbieder afkomstig te zijn.
  • 6) Fabrikant, type en model van het concurrerend aanbod dient met ons aanbod exact over een te komen.
  • 7) Het concurrerend artikel dient nieuw, voorzien van officiële fabrieksgarantie, in de originele verpakking te zitten.
  • 8) Er mag bij het concurrerend aanbod geen sprake zijn van foutieve vermelding. (bv voor de hand liggende typefouten o.i.d.)
  • 9) Ons aanbod geldt bij verkoop voor maximaal 2 exemplaren per klant.

  Hoe werkt het: Indien u bij een andere aanbieder een zelfde artikel tegen een scherpere prijs vindt, stuurt u ons per email een LINK of een foto met alle specificaties, uw volledige naam, adres en telefoonnummer, en de door u gewenste artikelen. Vervolgens krijgt u binnen 72uur een aanbod van ons retour. Indien u dit aanbod accepteert krijgt u van ons een factuur ter bevestiging van uw aankoop. UltraBikes powermeters in Kerkrade, dé specialist, de beste informatie, de beste service en de beste prijzen !!

  Dealers en consumenten.

  In deze webshop is het zowel voor particulieren als voor dealers mogelijk om producten aan te kopen.

  Dealers dienen te beschikken over een goedgekeurd dealer account om in aanmerking te komen voor b2b prijzen.

  Een aanvraag hiervoor kan per email plaatsvinden of direct via de site door het aanmaken van een account onder vermelding van de bedrijfsnaam, adres en btw nummer. Dit account zal door ons eerst moeten worden goedgekeurd

  Hoewel wij het sterk aanbevelen om als particulier via een regionale dealer uw powermeter te kopen is het mogelijk om als particulier bij ons een bestelling te plaatsen. Na keuze af te leveren via postNL of via een locale dealer.

 • Privacy & security policy

  Welcome to our webshop www.ultrabikes.com. Please read our Privacy Policy carefully. This Privacy Policy applies when you visit or surf our website without purchasing any product, when you register, and when you use our services for purchasing products.

  Everyone has the right to protection to his/her personal data. UltraBikes respects its users' right to be informed regarding the collection of and other operations involving their personal data. In using data, that may directly or indirectly identify you personally, we will apply the principle of strict necessity. For this reason, we have designed our webshop in such a way that the use of personal data will be kept to a minimum and will not exceed the purposes for which your personal data was collected and/or processed; we do not process your personal data when we can provide you with services through the use of anonymous data (such as marketing research made for improving our services) or by other means which allow ultrabikes.com to identify you a part from when it is strictly necessary or upon request of the competent public authorities or the police (as, for example, in case of traffic data or your IP address). The webshop deterimes the purposes and means of processing your personal data, including security measures, as ultrabikes users' personal data. We want our users to always be aware of any information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. The website makes every effort to treat your personal information with care. Most of the pages on our site can be accessed without having to fill in your personal details. But for some parts we do need information. This statement explains how patrick.eu treats this information and what it is used for.

  We respect each site visitor's right to personal privacy. To that end, we collect and use information throughout our website only as disclosed in this Privacy Policy. This statement applies solely to information collected on this website. In order for you to gain access to some parts of the website, you will be asked to fill in some personal details. This will be the case if, for example, you register for a product or subscribe to the newsletter. Personal data will be disclosed to third party companies which provide, on behalf of Ultrabikes, specific services as Data Processors or to other recipients of personal data collected by Ultrabikes, which autonomously process your personal data only for the performance of a contract for the purchase of products on this webshop and only when such purpose does not exceed the purposes for which your personal data was collected and subsequently processed and, in any case, according to applicable laws and regulations. We use our customers' email address to confirm orders, update order information and to notify contest winners. If you choose, we will add you to our email newsletter to update you on sale events and special notices. The choice of receiving sale notices and product-related emails is yours. You can subscribe or unsubscribe at anytime. We do not sell, trade or rent personal information such as your name, emailaddress or purchase history.
  Incase you have any questions concerning our Privacy Policy you can contact us by sending your email to info@ultrabikes.com

 • Retouren & Reclamaties

  Toch niet tevreden met je aankoop? Bij UltraBikes kun je binnen 14 dagen na de factuurdatum een product gewoon retourneren. Voor het retourneren heb je geen speciaal formulier nodig. Het is wel van belang dat het product compleet is en in de originele verpakking zit. Beschadigde artikelen of producten met montagesporen kunnen we helaas niet retour nemen. De retour kosten zul je wel zelf moeten betalen. Stuur ons voordat je een bestelling wilt retourneren of reclameren een mailbericht ( info@ultrabikes.com ) of doe dit via het contactformulier o.v.v. de naam en factuurnummer. Twijfel je of jouw product nog geretourneerd kan worden? Neem dan eerst even contact met ons op.

  • - retourneren of reclameren binnen 14 dagen na factuurdatum
 • Betalen, Garantie & Acties

  Ga via de menubrowser naar het product van jouw keuze. Klik voor verdere info op de 'Detail' knop. Naast de detail informatie staat aangegeven wat de te verwachten levertijd is. Met de knop in 'Aan mandje toevoegen' voeg je een product toe aan het winkelmand. Een voorgenomen aanspraak op garantie dient per email onder vermelding van aard van het defect, naam, factuurnummer + datum aan ons te worden doorgegeven. Indien het product terug dient te worden gestuurd naar ons zullen de kosten van vervanging of reparatie en retour verzendkosten voor onze rekening komen. Kosten (reis en/of verzendkosten) voor het terugbrengen van het product naar ons of de importeur worden niet door ons vergoed.

 • Contactgegevens en openingstijden

  ADVIUS h.o. UltraBikes

  Postadres:
  Eurode Park 1 unit 50
  6461 KB Kerkrade
  BTW nr. NL001526289B30
  KvK nr. 14120835

  Showroom & distributie (op afspraak):
  Eurode Park 1 unit 50
  6461 KB Kerkrade
  Bereikbaar via WhatsApp button
  (Werkdagen van 08:00 - 20:00 uur)

  Bereikbaar 24/7 per email op: Info@ultrabikes.com
  Of via het contact formulier op deze site

 • Algemene voorwaarden

  Artikel 1. Algemeen

  1. UltraBikes, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van fietsen, powermeters, toebehoren en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin.
  2. UltraBikes houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan de consumenten markt en aan B2B.

  Artikel 2. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
  Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met UltraBikes in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst;
  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen UltraBikes en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
  Producten: Fietsen, kleding accessoires en aanverwante zaken tezamen
  Fietsen: de door of namens UltraBikes geleverde fietsen en toebehoren, zoals onder meer Mountainbikes, racefietsen en Documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst;
  Kleding: de door of namens UltraBikes ter beschikking gestelde kleding en Documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst.
  Accessoires: de door of namens UltraBikes te leveren onderdelen voor gebruik met en verbruik van Fietsen en/of Kleding;
  Documentatie: de door of namens UltraBikes ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Fietsen en/of Kleding en/of Accessoires voor gebruik door Afnemer;
  Dienstverlening: de door of namens UltraBikes al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
  Order: iedere opdracht van Afnemer aan UltraBikes.
  Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van UltraBikes aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
  Overmacht: elke van de wil van UltraBikes onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van UltraBikes kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door UltraBikes of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

  Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van UltraBikes en afnemer.
  2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door UltraBikes uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
  1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt UltraBikes niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover UltraBikes een Order schriftelijk aanvaardt of door UltraBikes uitvoering aan een Order wordt gegeven.
  3. Alle opgaven door UltraBikes van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. UltraBikes kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
  4. UltraBikes behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer wordt voldaan d.m.v. IDeal of door vooruitbetaling.

  Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
  Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door UltraBikes zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

  Artikel 6. Afleveringstermijnen
  1. Een door UltraBikes opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor UltraBikes geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van UltraBikes, op de door die toeleveranciers aan UltraBikes verstrekte gegevens.
  2. Indien UltraBikes voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van UltraBikes.
  3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient UltraBikes derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
  4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor UltraBikes voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
  5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
  6. UltraBikes heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

  Artikel 7. Aflevering en Risico
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt UltraBikes de wijze van verzending.
  2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
  3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. UltraBikes zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
  4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. UltraBikes is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

  Artikel 8. Retourgarantie
  Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan UltraBikes te retourneren. UltraBikes zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
  1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
  2. De betreffende producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
  3. Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen.
  4. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;
  5. De retourzending moet uiterlijk op de 14e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van UltraBikes zijn;
  6. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;
  7. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd danwel uitgewist te zijn;
  8. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.
  9. Retournering van fietsen of frames is niet mogelijk

  Artikel 9. Verzuim/ontbinding
  1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is UltraBikes gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij UltraBikes Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is UltraBikes gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
  3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van UltraBikes op grond van de wet en de Overeenkomst.
  4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van UltraBikes op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van UltraBikes op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is UltraBikes gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen UltraBikes en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde UltraBikes in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

  Artikel 10. Garanties
  1. Indien UltraBikes Producten aan Afnemer aflevert, die UltraBikes van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is UltraBikes nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop UltraBikes ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
  2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door UltraBikes na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door UltraBikes in behandeling te worden genomen.
  3. Accessoires en Kleding die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
  4. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van UltraBikes garantie verlenen of kan UltraBikes - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

  Artikel 11. Eventuele software van een leverancier van UltraBikes
  Indien een leverancier van UltraBikes het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van UltraBikes, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. UltraBikes zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.

  Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle Producten blijven eigendom van UltraBikes, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan UltraBikes verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
  2. Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan UltraBikes eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
  3. Indien en zolang UltraBikes eigenaar van de Producten is, zal Afnemer UltraBikes onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer UltraBikes op UltraBikes’s eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
  4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van UltraBikes. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

  Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Fietsen, Kleding, Accessoires, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door UltraBikes aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij UltraBikes of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door UltraBikes en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van UltraBikes of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
  3. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van eventuele software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
  4. Het is UltraBikes toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van eventuele software.
  5. UltraBikes verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan UltraBikes zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
  6. Afnemer zal UltraBikes onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen UltraBikes bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer UltraBikes zijn medewerking verlenen.

  Artikel 14. Prijzen
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van UltraBikes, uitgedrukt in Euro's, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
  2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor UltraBikes geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft UltraBikes het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
  3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden UltraBikes op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Artikel 15. Betaling
  1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan UltraBikes betalen. Alle betalingen zullen op een door UltraBikes aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro- of bankcheque.
  2. Alle aan UltraBikes in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens UltraBikes op te schorten.
  3. Indien op enig moment bij UltraBikes gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft UltraBikes het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die UltraBikes, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van UltraBikes.
  4. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van UltraBikes op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  5. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
  6. Indien Afnemer jegens UltraBikes in verzuim is, is hij verplicht UltraBikes de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 100, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  7. Indien UltraBikes, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

  Artikel 16. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
  1. UltraBikes is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
  2. UltraBikes is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van UltraBikes te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door UltraBikes aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van UltraBikes in geen geval meer bedragen dan de prijs (inclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van UltraBikes in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
  4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van UltraBikes (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer UltraBikes vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij UltraBikes alle schade vergoeden die UltraBikes lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Artikel 17. Overmacht
  1. Indien UltraBikes door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
  2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.
  3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als UltraBikes als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  4. UltraBikes zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.
  Artikel 18. Verplichtingen van Afnemer
  1. Afnemer zal aan UltraBikes alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van UltraBikes benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
  2. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Fietsen, Kleding, accessoires en van de door UltraBikes te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
  3. Indien is overeengekomen dat Afnemer Fietsen, Kleding of Accessoires ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van UltraBikes staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft UltraBikes het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van UltraBikes in rekening te brengen.

  Artikel 19. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. Het is UltraBikes toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van UltraBikes worden overgedragen zal UltraBikes Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. UltraBikes is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
  2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UltraBikes.

  Artikel 20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Breda.